Původní Stálá expozice mlžné komory

Stálá expozice mlžné komory představuje unikátní pozorovací prostor, který mohou využívat studenti i široká veřejnost. Původní stálá expozice se nacházela ve vstupní hale Gymnázia Opatov. Nyní probíhá její stěhování do právě budované speciální automatizované místnosti. Níže najdete původní článek o stálé expozici.

Stálá expozice
Automatizovaná místnost mlžné komory Připravujeme
Stav výstavby automatizované místnosti Připravujeme
Čerpání finančního příspěvku KPGO
Původní Stálá expozice mlžné komory

Mlžná komora pro všechny

Souběžně se stavbou zařízení mlžná komora bylo v řešení i jeho budoucí využití. Cílem bylo zpřístupnit zařízení primárně všem studentům a učitelům Gymnázia Opatov, stejně jako všem dalším zájemcům, a to v co nejjednodušší formě. Proto vznikl ve vstupní hale Gymnázia Opatov prostor vyhrazený a speciálně upravený pro provoz mlžné komory. Jedná se především o specifické světelné podmínky ve sledovacím prostoru; mlžná komora funguje nejlépe v prostorech se sníženým osvětlením. Stálou expozici v tomto provedení mohou využívat profesoři pro výuku fyziky a chemie, studenti pro své soukromé projekty, či dokonce nejširší veřejnost, při školních akcích a výstavách.

Podívejte se na slavnostní otevření Stálé expozice mlžné komory

Proměna prostoru ve vstupní hale školy

Provozní koncept

Provoz pro třídyMlžná komora ve středu zájmu studentů při slavnostním otevření stálé expozice

Profesoři mohou bez dalšího doprovodu využívat mlžnou komoru ve své stálé expozici k demonstraci radioaktivního pozadí a radioaktivních přeměn. Design expozice umožňuje studentům rovnoměrné rozmístění okolo celé mlžné komory. V jednu chvíli tedy může komoru pozorovat až 15 osob. Samotná expozice je otevřena pro všechny osoby gymnázia neomezeně.

Provoz pro jednotlivé studenty

Studenti se zájmem o fyziku a chemii mohou používat mlžnou komoru v jejich volném čase. Mají tak otevřenou cestu k realizaci svých odborných středoškolských projektů.

Provoz pro veřejnost

Ve dnech, kdy je naše gymnázium přístupné veřejnosti, poskytuje stálá expozice unikátní prostor pro vedení přednášek a demonstrací.

Provedení

Stálá expozice se nachází v levé zadní části vstupní haly (při pohledu od vchodových dveří). Stálá expozice se skládá především z volného pozorovacího prostoru, v jehož středu je umístěna mlžná komora. Tento pozorovací prostor je ohraničen volně visícími závěsy, které slouží jako zatemnění v době pozorování. Tyto závěsy volně visí na lancích a není k nim potřeba žádných sloupků, či jiných stavebních prvků.

Původní vizualizace Stálé expozice mlžné komory Gymnázia Opatov